1. Na czym polega Bieg Nocny?
a. Bieg Nocny to nocna gra miejska, w której uczestnicy w grupach od 3 do 8 osób
poruszają się po punktach wyznaczonych w ważnych dla miasta Poznania miejscach
rozwiązując przy tym zagadki i odpowiadając na pytania. Celem jest dotarcie do jak
największej ilości punktów oraz odpowiedzenie prawidłowo na wszystkie pytania.

2. Kiedy jest Bieg Nocny?
a. Bieg Nocny rozpoczyna się apelem wieczorem 18 listopada i kończy w godzinach
nocnych po dotarciu ekip na punkty zbiorcze. Następnego dnia odbywa się apel, na
którym zostają ogłoszone wyniki rywalizacji.

3. Czy będę musiał biegać?
a. Nie, ale to pomaga w wygraniu, więc się całkiem opłaca.

4. Ile osób może liczyć moja ekipa?
a. Trasa HS: od 4 do 8 osób w co wilcza się również pełnoletnią osobę-opiekuna.
b. Trasa WI: od 4 do 6 osób z czego minimum jedna osoba musi być pełnoletnia.
c. Trasa RWI: od 3 do 5 osób z czego minimum jedna osoba musi być pełnoletnia.

5. Czy możemy wziąć udział mając nieregulaminową liczbę uczestników?
a. Tak, ale pod warunkiem, że poinformujecie wcześniej komendę Biegu Nocnego
mailowo: biegnocny.poznan@zhp.net.pl. Wszystkie ekipy, które mają
nieregulaminową liczbą osób biorą udział poza klasyfikacją.

6. Jakie są odległości między punktami?
a. Trasa HS: 400-700 metrów;
b. Trasa WI: 700-1100 metrów;

7. Za co przyznawane są punkty?
a. Za prawidłowe rozwiązanie test początkowego (maksymalnie 15 punktów)
b. Dotarcie na punkt (3 punkty)
c. Prawidłową odpowiedź na zadane na punkcie pytanie (maksymalnie 2 punkty)

8. Ile właściwie trwa Bieg Nocny?
a. Trasa HS Bieg trwa 4 godziny, od godziny 20:00 do godziny 00.00
b. Trasa WI Bieg trwa 5 godzin, od godziny 22:00 do godziny 03:00
c. Trasa Rowerowa WI trwa 4,5 godziny, od godziny 22:30 do godziny 03:00

9. Czy są jakieś granice wiekowe na Biegu Nocnym?
a. Tak, na trasę HS kwalifikują się osoby w wieku 13-16 lat (kalendarzowo–urodzone w
latach 2006-2009)
b. Natomiast Trasa WI przeznaczona jest dla osób powyżej 15roku życia
(kalendarzowo–urodzonych w roku 2007 i wcześniej)
c. A Trasa Rowerowa WI przeznaczona jest dla osób powyżej 15roku życia (kalendarzowo–urodzonych w roku 2007 i wcześniej)
d. Warto tutaj zaznaczyć, że zgodnie z regulaminem Uczestnicy urodzeni w latach 2006- 2007 biorą udział w Biegu w Drużynie/Zastępie, w której/ym działają śródrocznie na dzień 18.11.2022, zgodnie z aktualnym przydziałem służbowym (dotyczy członków ZHP), pod rygorem dyskwalifikacji Patrolu.

10. Znajomy nieświadomy swojej straty postanowił opuścić nasz patrol, czy na jego miejsce może wejść inna osoba?
a. Tak, ale trzeba wysłać maila z informacją na biegnocny.poznan@zhp.net.pl

11. Czy mogę wziąć udział, jeśli nie jestem harcerzem?
a. Tak, ale zdecydowanie warto rozważyć dołączenie do harcerstwa!

12. Kiedy możemy zgłosić nasz patrol?
a. Zgłoszenia ruszają już 11.10.2022! Odbywają się za pomocą formularza, zgodnie z terminami:

i. 11.10 – 21.10 – 40 PLN/osoba
ii. 22.10 – 31.10 – 45 PLN/osoba
iii. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że zgłoszenia zakończą się przed czasem, jeśli wyczerpią się limity uczestników, o czym poinformujemy na naszym fp

13. Ogarnąłem, że popełniłem błąd w formularzu zgłoszeniowym, co robić?
a. W przypadku wysłania do nas błędnego formularza zgłoszeniowego prosimy
poinformować nas o tym mailowo: biegnocny.poznan@zhp.net.pl

14. Czy nazwę ekipy ogranicza tylko nasza wyobraźnia?
a. Nie tylko wyobraźnia, ale również ekipa Biegu Nocnego. Ze względów
organizacyjnych prosimy o podawanie nazw zespołów maksymalnie 4- członowych,
korzystając z liter właściwych alfabetowi polskiemu.

15. Jak wygląda sprawa ubezpieczenia?
a. Osoby zrzeszone w ZHP objęte są ubezpieczeniem NNW swojego hufca. Osoby
niebędące zrzeszone w ZHP zobowiązane są posiadać własne ubezpieczenie NNW.

16. Jak zapłacić za Bieg Nocny?
a. Po pierwsze: w tytule proszę wpisać: „DSCZ – BN 2022- [trasa] – [nazwa ekipy]”,
b. Po drugie: wpłat należy dokonywać na konto Hufca Siódemka:
i. Santander 15 1090 1359 0000 0000 3502 0008
ii. Kassyusza 1, 60-549 POZNAŃ, NIP: 778-144-02-51, REGON: 300429024
c. Po trzecie: opłata za patrol musi zostać wpłacona jednorazowo – nie ma możliwości
osobnych wpłat od pojedynczych członków patrolu.

d. Po czwarte: UWAGA! Dla osób, które chcą dostać fakturę: należy skontaktować się przed
dokonaniem wpłaty ze skarbnikiem Hufca Poznań Śródmieście-Siódemka pod adresem
mailowym: skarbnik.poznan-srodmiescie@zhp.net.pl
e. Po piąte: Za termin wpłaty uznaje się datę wykonania przelewu. W przypadku wątpliwości
Uczestnicy będą proszeni o przedstawienie dowodu wykonania przelewu na adres mailowy
podany przez Organizatora. W przypadku zaniechania przedstawienia w/w dokumentu w
terminie 48h od otrzymania informacji, opłata startowa zostaje zwiększona do wysokości
następnej obowiązującej puli, lub jeśli wpłata nastąpi po 31.10.2022 do kwoty 55zł/os.
f. Po szóste: terminy i wysokość wpłat znajdują się w punkcie 6 oraz w regulaminie biegu

17. Co robić, jeśli postanowimy zrezygnować z udziału w Biegu Nocnym?
a. Poinformować organizatora mailowo: biegnocny.poznan@zhp.net.pl
b. Organizatorzy nie przewidują zwrotów kosztów w przypadku rezygnacji z udziału w
Biegu Nocnym po otrzymaniu potwierdzenia zarejestrowania ekipy.

18. Jak wygląda kwestia opiekuna/osoby pełnoletniej?
a. Każda ekipa HS musi mieć w składzie osobę pełnoletnią, który jest opiekunem. W
każdej ekipie WI musi znaleźć się jedna osoba pełnoletnia.

19. Czy poza zgłoszeniem i wpłatą musimy coś dostarczyć?
a. Tak, każda osoba niepełnoletnia musi posiadać i dostarczyć zgodę rodzica. Osoby
zrzeszone w ZHP dostarczają także zgodę komendanta hufca. A każdy patrolowy
danej ekipy Oświadczenie patrolowego. Wzory wszystkich dokumentów można
pobrać ze strony http://www.bieg-nocny.pl/

20. Co, jeśli nikt z mojej ekipy nie może zostać na apelu kończącym?
a. Patrol, który nie posiada przynajmniej jednego reprezentanta na porannym apelu
ulega dyskwalifikacji.