1. Na czym polega Bieg Nocny?
a. Bieg Nocny to nocna gra miejska, w której uczestnicy w grupach od 3 do 8 osób poruszają się po punktach wyznaczonych w ważnych dla miasta Poznania miejscach rozwiązując przy tym zagadki i odpowiadając na pytania. Celem jest dotarcie do jak największej ilości punktów oraz odpowiedzenie prawidłowo na wszystkie pytania.

2. Kiedy jest Bieg Nocny?
a. W listopadzie (aby dowiedzieć się jaka jest dokładna data, śledź nasze media społecznościowe). Bieg Nocny rozpoczyna się apelem wieczorem w piątek i kończy w godzinach nocnych po dotarciu ekip na punkty zbiorcze. Następnego dnia od rana (zazwyczaj ok. 7:00) odbywa się apel, na którym zostają ogłoszone wyniki rywalizacji.

3. Czy będę musiał biegać?
a. Nie, ale to pomaga w wygraniu, więc się całkiem opłaca.

4. Ile osób może liczyć moja ekipa?
a. Trasa HS: od 4 do 8 osób w co wilcza się również pełnoletnią osobę-opiekuna.
b. Trasa WI: od 4 do 6 osób z czego minimum jedna osoba musi być pełnoletnia.
c. Trasa RWI: od 3 do 5 osób z czego minimum jedna osoba musi być pełnoletnia.

5. Czy możemy wziąć udział mając nieregulaminową liczbę uczestników?
a. Tak, ale pod warunkiem, że poinformujecie wcześniej komendę Biegu Nocnego mailowo: biegnocny.poznan@zhp.net.pl. Wszystkie ekipy, które mają nieregulaminową liczbą osób biorą udział poza klasyfikacją.

6. Jakie są odległości między punktami?
a. Trasa HS: 400-700 metrów;
b. Trasa WI: 700-1100 metrów;
c. Trasa R:

7. Za co przyznawane są punkty?
a. Za prawidłowe rozwiązanie test początkowego (maksymalnie 15 punktów)
b. Dotarcie na punkt (3 punkty)
c. Prawidłową odpowiedź na zadane na punkcie pytanie (maksymalnie 2 punkty)

8. Ile właściwie trwa Bieg Nocny?
a. Trasa HS Bieg trwa 4 godziny, od godziny 20:00 do godziny 00.00
b. Trasa WI Bieg trwa 5 godzin, od godziny 22:00 do godziny 03:00
c. Trasa Rowerowa WI trwa 4,5 godziny, od godziny 22:30 do godziny 03:00

9. Czy są jakieś granice wiekowe na Biegu Nocnym?
a. Tak, na trasę HS kwalifikują się osoby w wieku 13-16 lat (kalendarzowo–urodzone w latach 2007-2010)
b. Natomiast Trasa WI przeznaczona jest dla osób powyżej 15 roku życia (kalendarzowo–urodzonych w roku 2008 i wcześniej)
c. A Trasa Rowerowa WI przeznaczona jest dla osób powyżej 15 roku życia (kalendarzowo– urodzonych w roku 2008 i wcześniej)
d. Warto tutaj zaznaczyć, że zgodnie z regulaminem Uczestnicy urodzeni w latach 2007- 2008 biorą udział w Biegu w Drużynie/Zastępie, w której/ym działają śródrocznie na dzień biegu, zgodnie z aktualnym przydziałem służbowym (dotyczy członków ZHP), pod rygorem dyskwalifikacji Patrolu.

10. Znajomy nieświadomy swojej straty postanowił opuścić nasz patrol, czy na jego miejsce może wejść inna osoba?
a. Tak, ale trzeba wysłać maila z informacją na biegnocny.poznan@zhp.net.pl

11. Czy mogę wziąć udział, jeśli nie jestem harcerzem?
a. Tak, ale zdecydowanie warto rozważyć dołączenie do harcerstwa!

12. Kiedy możemy zgłosić nasz patrol?
a. Informacje na temat startu zgłoszeń szukaj w opisie wydarzenia lub w regulaminie (bieg-nocny.pl/regulamin)! Odbywają się za pomocą formularza, zgodnie z terminami:

13. Ogarnąłem, że popełniłem błąd w formularzu zgłoszeniowym, co robić?
a. W przypadku wysłania do nas błędnego formularza zgłoszeniowego prosimy poinformować nas o tym mailowo: biegnocny.poznan@zhp.net.pl

14. Czy nazwę ekipy ogranicza tylko nasza wyobraźnia?
a. Nie tylko wyobraźnia, ale również ekipa Biegu Nocnego. Ze względów organizacyjnych prosimy o podawanie nazw zespołów maksymalnie 4- członowych, korzystając z liter właściwych alfabetowi polskiemu.

15. Jak wygląda sprawa ubezpieczenia?
a. Osoby zrzeszone w ZHP objęte są ubezpieczeniem NNW swojego hufca. Osoby niebędące zrzeszone w ZHP zobowiązane są posiadać własne ubezpieczenie NNW.

16. Jak zapłacić za Bieg Nocny?
Aktuanych informacji dotyczących wpłat szukajcie w regulaminie w punkcie "Zgłoszenia i wpłaty".
bieg-nocny.pl/regulamin

17. Co robić, jeśli postanowimy zrezygnować z udziału w Biegu Nocnym?
a. Poinformować organizatora mailowo: biegnocny.poznan@zhp.net.pl
b. Organizatorzy nie przewidują zwrotów kosztów w przypadku rezygnacji z udziału w Biegu Nocnym po otrzymaniu potwierdzenia zarejestrowania ekipy.

18. Jak wygląda kwestia opiekuna/osoby pełnoletniej?
a. Każda ekipa HS musi mieć w składzie osobę pełnoletnią, który jest opiekunem. W każdej ekipie WI musi znaleźć się jedna osoba pełnoletnia.

19. Czy poza zgłoszeniem i wpłatą musimy coś dostarczyć?
a. Tak, każda osoba niepełnoletnia musi posiadać i dostarczyć zgodę rodzica. Osoby zrzeszone w ZHP dostarczają także zgodę komendanta hufca. A każdy patrolowy danej ekipy Oświadczenie patrolowego. Wzory wszystkich dokumentów można pobrać ze strony www.bieg-nocny.pl/zgody

20. Co, jeśli nikt z mojej ekipy nie może zostać na apelu kończącym?
a. Patrol, który nie posiada przynajmniej jednego reprezentanta na porannym apelu ulega dyskwalifikacji.