Przemko Piotrowski – komendant trasy

Dominik Pawlicki – trasant

Kaks Kaczmarek – trasant

Druh Pawlewski – trasant

Agata Posadzy – trasantka

Dagmara Plenzler – trasantka