Bogusz Duchowski – komendant trasy

Natalia Urbanowska – trasantka

Zuza Ziemniewska – trasantka