Zgoda HS    Zgoda WI      Zgoda RW

Oświadczenie opiekuna

Każdy uczestnik, aby zostać dopuszczonym do startu, musi przynieść podpisaną zgodę. Dodatkowo potrzebujemy oświadczenia opiekuna o zapoznaniu się z regulaminem rajdu i ponoszniu przez niego odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie działania uczestników patrolu.